Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 2
Wnioski

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na podstawie Wniosku Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Termin realizacji Wniosku wynosi 10 dni roboczych licząc od daty wpływu Wniosku.

W przypadkach wymagających skrócenia terminu z uwagi np. na wezwanie na komisję ZUS, termin może zostać skrócony do 5 dni roboczych pod warunkiem dołączenia kserokopii wezwania. Z tytułu realizacji Wniosku pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Na podstawie art. 28 ust. 4 pkt 1- 3 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

pdf_icon pdf_icon